trang_banner

Phao

Phao là một thiết bị nổi có thể có nhiều mục đích.Nó có thể được neo đậu (đứng yên) hoặc để trôi theo dòng hải lưu. Nó là một vật thể nổi trên đỉnh biển, dùng để định hướng tàu thuyền và cảnh báo chúng về những nguy hiểm có thể xảy ra.Phao có rất nhiều loại, chẳng hạn như phao định hướng, phao đánh dấu, phao neo, phao quân sự, phao cứu hộ và một số công dụng nghiên cứu.Chúng tôi hỗ trợ các quả bóng nổi, phao và một số phao có hình dạng đặc biệt. Bộ phận R&D của chúng tôi sẽ làm việc cho các loại phao đặc biệt. Họ có kinh nghiệm tốt để đảm bảo phao mới có thể sử dụng tốt.Phao thông thường của chúng tôi là phao nổi, phao ống, phao bóng và bất kỳ sản phẩm nổi nào khác.Lợi thế của chúng tôi là khả năng ODM. Chúng tôi không chỉ là nhà sản xuất OEM mà còn là một công ty sáng tạo. Chúng tôi có thể tạo ra các sản phẩm theo ý muốn.